Nysvenska av Eric Åkerlund

Nysvenska

Nysvenskan är uppdelad i två grupper, äldre nysvenska och yngre nysvenska. Äldre nysvenskan sträcker sig från 1526 till 1732, och yngre nysvenskan pågår från 1732 till 1906.

År 1526 var ett historiskt årtal i Sverige, då Nya testamentet översattes till svenska, och femton år senare så översattes hela bibeln till svenska tack vare Gustav Vasa. 2000 exemplar av den svenska versionen av bibeln trycktes och släpptes ett exempel till alla kyrkor i landet. Tack vare den svenska versionen av bibeln så kunde det svenska folket lära sig behärska sin stavning och använda ett mer korrekt språk. Under den äldre nysvenskans tid blir även svenska Sveriges riksspråk. Den dialekt som den formella dialekten är överklassens språk i Mälardalen. Kyrkans språk ändras också till svenska. Här är ett exempel på hur nysvenskan såg ut taget ur Gustav II Vasas kungaförsäkran skriven 1611:

Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, att såsom menige Sverigis rikis ständer, högre och nidrige, opå den allmennelige riksdag, som höldts i Norköping opå det år 1604, då samptychte och beviliade en arfförening om den konungslige regering här i riket således, att näst efter vår sal:e kere her faders dödelige afgång då vele de anamma och bekenna oss för deres rätte herre och regerande konung.

Under den äldre nysvenskan påverkades det svenska språket mycket av högtyskan eftersom som många tyska ämbetsmän fick arbeten i Sverige och Sverige och Tyskland handlade mycket mellan varandra. Köpa kommer till exempel från det tyska ordet kaufen. Martin Luthers tyska översättning av bibeln påverkade starkt Gustav Vasas svensköversatta bibel.

Framsidan på Gustav Vasas bibel.

Sverige låg ofta i krig under den äldre nysvenskans era, och i kriget kom många militärrelaterade ord till svenskan som till exempel korpral, marsch och soldat. När Sverige också vann så fick Sveriges befolkning en starkare nationalitetskänsla och det blev populärt att skriva på sitt egna språk. Under tiden framträdde den förste svenskspråkige författaren som skrev krönikor och kortare verser, och hans namn var Georg Stiernhielm. Under slutet av 1600-talet så blev franskan kulturspråket i hela Europa och blev en stor roll både ekonomiskt och politiskt senare i Sverige. Franskan talades mest i Sverige av adeln och svenskan fick många ord från franskan, till exempel parfym, garderob, karamell och senare garage och bandage.

År 1732 fortsatte språket att utvecklas och blev kallad idag den yngre nysvenskan. I december samma år gav Olof Von Dalin ut den första tidningen vid namn Then Swänska Argus. I den fanns satirer och kåserier och för första gången publicerades text skriven med ledigare stil.

Framsidan på Sveriges första tidning.

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ldre_nysvenska

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yngre_nysvenska

Skrivet av Eric Åkerlund


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0